PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ

DIAS, Desenvolupament, Inclusió i Acció Social és una entitat d’iniciativa social, no lucrativa que, des de l’any 2012, col·labora amb diferents col·lectius, especialment amb els que es troben en situació de risc social. El nostre àmbit d’intervenció és l’àrea metropolitana de Barcelona, així com altres comunitats a nivell internacional per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa i, en definitiva, la transformació social cap a una societat millor. La creació d’una entitat era la idea que alguns dels membres de DIAS portaven gestant des de la seva època universitària, quan somiaven en tenir els seus propis projectes dins de l’àmbit social.

Tot va quedar en standby, ja que en aquells moments encara no tenien la suficient experiència per crear una entitat. Set anys després, l’agost de 2012, totes aquestes inquietuds van aflorar. Juntament amb altres voluntaris, van anar a Timerssit (Marroc) a fer un projecte de voluntariat. L’experiència amb la gent d’allà va ser molt bona. Tot plegat va impulsar definitivament la creació d’aquesta nova associació. Naixem en una conjuntura socioeconòmica complexa. Tot i això, creiem que una crisi ha de ser alhora una oportunitat per iniciar el camí cap a la construcció d’una nova societat.

DIAS, Desenvolupament, Inclusió i Acció Social és una entitat d’iniciativa social, no lucrativa que, des de l’any 2012, col·labora amb diferents col·lectius, especialment amb els que es troben en situació de risc social.

Missió
Col·laborar en la transformació cap a una societat més justa, igualitària, solidària i sostenible, millorant les condicions de vida de les persones i les comunitats

Visió
Convertir-nos en una entitat de referència per la qualitat i pel valor que aporten els nostres projectes i actuacions a les persones en el camí cap a una societat més justa, igualitària, solidària i sostenible