Fem accions

 • Formació

 • Sensibilització

 • Intervenció psicosocial

 • Recerca associada als projectes de l’entitat

 • Acompanyament i suport a projectes externs

En l’àmbit

 • Inclusió social

 • Participació

 • Gènere i igualtat

 • Desenvolupament i cooperació internacional

 • Infància i joventut

 • Medi ambient i sostenibilitat

Sempre amb una perspectiva participativa, comunitària i de gènere

Metodologia

Volem ser una entitat referent per la nostra manera de fer. El compromís i la implicació amb les persones i comunitats és el que guia la nostra feina. Fem intervencions mitjançant processos de desenvolupament individual i col·lectiu, basats en una relació propera, igualitària i d’acompanyament. Per la qual cosa, intentem evitar plantejaments assistencialistes o paternalistes.

Apostem per metodologies participatives i empoderadores, combinades amb tècniques quantitatives i qualitatives, i incorporant la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els projectes. No creiem en les receptes màgiques; cada realitat és diferent i necessita unes actuacions diferents.

Procurem que els nostres projectes tinguin continuïtat més enllà de l’associació. És evident que en un dia no arreglarem el món, però intentarem que cada dia sigui millor que l’anterior.

Fem intervencions mitjançant processos de desenvolupament individual i col·lectiu, basats en una relació propera, igualitària i d’acompanyament

Àrea d’inclusió i acció social

 • Inclusió social

 • Salut comunitària

 • Desenvolupament i cooperació internacional

 • Infància i joventut

 • Medi ambient i sostenibilitat

Àrea de gestió i administració

 • Comunicació i màrqueting

 • Planificació, qualitat i avaluació

 • Gestió de persones

 • Gestió econòmica i de recursos

 • Medi ambient i sostenibilitat

Àrea de recerca i consultoria

 • Acompanyament i suport a projectes externs

 • Recerca