Cooperació internacional

Des del 2013 hem dut a terme projectes de cooperació internacional amb entitats del Marroc, Colòmbia i Paraguai. Les temàtiques principals han estat la promoció de la participació juvenil, la formació i l’educació en valors, així com el treball del mediambient, el gènere i la pau amb infants, joves i dones. En els diferents projectes hem treballat de manera coordinada amb l’entitat de destí per tal de dissenyar, executar i avaluar els projectes. A més a més, sempre es duu a terme una formació prèvia adreçada a les persones voluntàries de DIAS que participen al projecte i una acció de sensibilització posterior.

- DIAS al Marroc (2013)
- Miradas Juveniles (2015)
- Infografia Mirades juvenils amb perspectiva de gènere (2018)