Qui som?

DIAS, Desenvolupament, Inclusió i Acció Social és una entitat d’iniciativa social, no lucrativa que, des de l’any 2012, col·labora amb diferents col·lectius, especialment amb els que es troben en situació de risc social. El nostre àmbit d’intervenció és Esplugues de Llobregat i l’àrea metropolitana de Barcelona, així com altres comunitats a nivell internacional per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa i, en definitiva, la transformació social cap a una societat millor.

L’equip

DIAS està impulsada per un equip interdisciplinar i intercultural, compromès amb els temes socials i comunitaris, i amb experiència en el Tercer Sector.

L’Equip directiu està format per:

 • Presidenta: Patricia Goulart
 • Vicepresident: Lorien Castillo
 • Secretari: Esther Lozano
 • Tresorera: Ruth Gónzalez
 • Vocal: Rocio Guerrero
 • Vocal: Gloria Colman
 • Vocal: Leonardo Márquez

Tot i això, la base social (socis/es i voluntaris/es) de DIAS està en creixement continu i oberta a noves incorporacions.

Missió, visió i valors

 

Missió

Col·laborar en la transformació cap a una societat més justa, igualitària, solidària i sostenible, millorant les condicions de vida de les persones i les comunitats

Visió

Convertir-nos en una entitat de referència per la qualitat i pel valor que aporten els nostres projectes i actuacions a les persones en el camí cap a una societat més justa, igualitària, solidària i sostenible

Valors

Utopia
Considerem que la utopia és el camí cap a la consecució d’un món millor

Igualtat
Apostem per la lluita contra qualsevol tipus de discriminació

Justícia
Estem compromesos en la promoció de la justícia social i la solidaritat per a la millora de la situació de les persones i comunitats més desafavorides

Empoderament
Promovem la presa de consciència de les persones envers la seva situació, fomentant el seu protagonisme i corresponsabilitat, per tal que puguin adquirir cada vegada més control i poder sobre les seves vides i els seus contextos socials

Qualitat
Ens esforcem per treballar de la millor manera possible, tenint en compte les necessitats de les persones i comunitats, avaluant les nostres actuacions cap a un intent de perfeccionament continu

Transparència
Compartim el que som i el que fem, comunicant l’actuació i la gestió de la nostra entitat

 

Finalitats

 • Fomentar i dinamitzar la participació activa de les persones – especialment joves- en el desenvolupament local i global, mitjançant la presa de consciència crítica i compromesa davant la seva realitat.
 • Afavorir el coneixement i l’aprenentatge intercultural tant a nivell local com internacional.
 • Contribuir al desenvolupament de xarxes de treball i a la creació i transferència d’informació i coneixement.
 • Promoure la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones.
 • Afavorir la salut i la qualitat de vida dels diferents col·lectius des d’una perspectiva de la salut comunitària.
 • Promoure la protecció i defensa del medi ambient.
 • Impulsar el voluntariat social i la seva formació.
 • Contribuir a la millora del funcionament de les entitats del tercer sector.