Qui som?

DIAS, Desenvolupament, Inclusió i Acció Social és una entitat d’iniciativa social, no lucrativa que, des de l’any 2012, col·labora amb diferents col·lectius, especialment amb els que es troben en situació de risc social. El nostre àmbit d’intervenció és Esplugues de Llobregat i l’àrea metropolitana de Barcelona, així com altres comunitats a nivell internacional per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa i, en definitiva, la transformació social cap a una societat millor.

L’equip

DIAS està impulsada per un equip interdisciplinar i intercultural, compromès amb els temes socials i comunitaris, i amb experiència en el Tercer Sector.

L’Equip directiu està format per:

 • Presidenta: Patricia Goulart

 • Vicepresident: Lorien Castillo

 • Secretari: Esther Lozano

 • Tresorera: Ruth Gónzalez

 • Vocal: Rocio Guerrero

 • Vocal: Gloria Colman

 • Vocal: Leonardo Márquez

Tot i això, la base social (socis/es i voluntaris/es) de DIAS està en creixement continu i oberta a noves incorporacions.

Missió, visió i valors

Finalitats

 • Fomentar i dinamitzar la participació activa de les persones – especialment joves- en el desenvolupament local i global, mitjançant la presa de consciència crítica i compromesa davant la seva realitat.

 • Afavorir el coneixement i l’aprenentatge intercultural tant a nivell local com internacional.

 • Contribuir al desenvolupament de xarxes de treball i a la creació i transferència d’informació i coneixement.

 • Promoure la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones.

 • Afavorir la salut i la qualitat de vida dels diferents col·lectius des d’una perspectiva de la salut comunitària.

 • Promoure la protecció i defensa del medi ambient.

 • Impulsar el voluntariat social i la seva formació.

 • Contribuir a la millora del funcionament de les entitats del tercer sector.