Projectes

Cooperació internacional

Des del 2013 hem dut a terme projectes de cooperació internacional amb entitats del Marroc, Colòmbia i Paraguai. Les temàtiques principals han estat la promoció de la participació juvenil, la formació i l’educació en valors, així com el treball del mediambient, el gènere i la pau amb infants, joves i dones. En els diferents projectes hem treballat de manera coordinada amb l’entitat de destí per tal de dissenyar, executar i avaluar els projectes. A més a més, sempre es duu a terme una formació prèvia adreçada a les persones voluntàries de DIAS que participen al projecte i una acció de sensibilització posterior.

DIAS al Marroc (2013)
Miradas Juveniles (2015)
- Infografia Mirades juvenils amb perspectiva de gènere (2018)

Feminismes

Canviem la festa

DIAS coordina la Xarxa d’Agents preventives i col·labora amb l’Ajuntament d’Esplugues en el desplegament del protocol d’actuació “Per unes festes lliures d’agressions sexistes” des de l’any 2017. Des de l’any 2018, també dinamitza els Punt Lila de Martorelles i des del 2019, de Santa Perpètua de la Mogoda i Santa Maria de Martorelles.

Canviem la festa contempla una sèrie d’accions de sensibilització i intervenció per prevenir i actuar davant de conductes masclistes en espais d’oci nocturn. El projecte es complementa amb tallers i accions de sensibilització a instituts, entitats i a l’espai públic. També disposem de material propi de sensibilització com “Treu-li targeta al masclisme” o “Micromasclismes”.

- Exposició Canviem la festa (2018) 

El feminisme és al carrer

És una iniciativa de l'Associació DIAS pensada per convidar la població a viure l'espai públic de forma crítica, sent l'espai d'oci també un espai de sensibilització, aprenentatge i reconeixement de diversos aspectes relacionats a la vida de les dones amagats per la societat. El projecte aposta per metodologies participatives a l’espai públic, incloent la gamificació com a eines d’inclusió i cohesió social.

Des de l’any 2019, es desenvolupen accions de sensibilització a l’espai públic a Esplugues de Llobregat i Martorelles.

Àgora

Sessions formatives sobre diversos temes socials amb l'objectiu de crear espais de reflexió i participació, generadors de coneixement i iniciatives transformadores. El 2015 la temàtica va ser la participació i al 2016 i 2017, gènere i feminismes. Aquest projecte s’ha desenvolupat tant a Esplugues de Llobregat com a Martorelles.

Vinculada a l’Àgora es va fer una publicació al 2016 amb el recull de sessions de participació. Per demanar un exemplar, envia un correu a agora@dias.cat