Descripció del projecte

Sessions formatives sobre diversos temes socials amb l’objectiu de crear espais de reflexió i participació, generadors de coneixement i iniciatives transformadores. El 2015 la temàtica ha estat la participació i al 2016 el gènere.