Descripció del projecte

Des del 2013 s’han dut a terme projectes de cooperació internacional amb entitats del Marroc, Colòmbia i Paraguai. Les temàtiques principals han estat la promoció de la participació juvenil, la formació i l’educació en valors, així com el treball del medi ambient, el gènere i la pau amb infants, joves i dones.

En els diferents projectes es treballa de manera coordinada entre DIAS i l’entitat de destí per tal de dissenyar, executar i avaluar els projectes.

Aquest 2017 hem tornat a realitzar el projecte de Cooperació amb la Coorporació Ecológica Penca de Sábila que consisteix en procès de formació d’experiències juvenils de transformació del territori des del ambientalisme, feminisme i el pacifisme.

A més a més, sempre es du a terme una formació prèvia adreçada a les persones voluntàries de DIAS que participen al projecte i una sensibilització posterior a la ciutat d’Esplugues de Llobregat.