Descripció del projecte

Feste’n voluntari!

Descripció del projecte

El projecte Suport Educatiu va consistir en accions d’acompanyament i tutorització a nens i nenes als quals, per diverses raons, les seves famílies no poden donar suport educatiu. Aquest acompanyament i tutorització es feia dos cops a la setmana en horari extraescolar, dins del mateix centre educatiu.

Els tutors o mentors dels infants van ser joves estudiants (Cicle Formatiu i APS de les Universitat UB i UAB) i que volien participar en una tasca social. Així, aquests joves voluntaris es van convertir en un referents positius pels nens i nenes, a la vegada que desenvolupaven noves competències i habilitats. Per a molts d’ells, va ser l’oportunitat de tenir una primera experiència en el sector social.

Objectiu

L’objectiu del projecte va ser contribuir al desenvolupament dels itineraris d’inclusió social dels nens i nenes en situació de risc d’exclusió social al municipi d’Esplugues de Llobregat, concretament aquells i aquelles que viuen en els barris més desfavorits de la ciutat, així com fomentar la participació i empoderar a joves del municipi que volen vincular-se a l’àmbit social i iniciar-se al món del voluntariat.

Metodologia

La metodologia d’aquest projecte va ser una metodologia participativa i empoderadora, seguint la manera de fer de DIAS. La participació dels joves es materialitzava en la possibilitat de participar en el disseny i planificació de la intervenció i d’aquesta forma s’empoderin mitjançant la presa de consciència de les persones envers la seva situació, fomentant el seu protagonisme i corresponsabilitat, per tal que poguessin adquirir més autonomia i poder sobre les seves vides i els seus contextos socials. La intervenció es va portar a terme per promoure processos de desenvolupament individual i col·lectiu, basats en una relació propera, igualitària i d’acompanyament, tant de l’equip tècnic de DIAS cap als voluntaris/es com dels mateixos voluntaris/es cap als infants que rebien el suport educatiu.

Participants en el projecte

La intervenció es va dur a terme del primer trimestre del 2013 al tercer trimestre del 2016 a dos escoles de la ciutat d’Esplugues:

  • CEIP Prat de la Riba, amb un total de 23 nens i nenes i 10 voluntaris/es
  • CEIP Joan Maragall, amb la participació de 13 voluntaris/es i 33 nens i nenes