Què fem?

Fem intervencions mitjançant processos de desenvolupament individual i col·lectiu, basats en una relació propera, igualitària i d’acompanyament. Per la qual cosa, intentem evitar plantejaments assistencialistes o paternalistes.

Volem ser una entitat referent per la nostra manera de fer. El compromís i la implicació amb les persones i comunitats és el que guia la nostra feina.

Apostem per metodologies participatives i empoderadores, combinades amb tècniques quantitatives i qualitatives, i incorporant la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els projectes. No creiem en les receptes màgiques; cada realitat és diferent i necessita unes actuacions diferents.

Procurem que els nostres projectes tinguin continuïtat més enllà de l’associació. És evident que en un dia no arreglarem el món, però intentarem que cada dia sigui millor que l’anterior.

Fem accions de:

● Formació
● Sensibilització
● Intervenció psicosocial
● Acompanyament i suport a projectes externs
● Recerca associada als projectes de l’entitat

En l’àmbit de:

● Inclusió social
● Participació
● Gènere i igualtat
● Desenvolupament i cooperació internacional
● Mediambient i sostenibilitat

Sempre amb una perspectiva participativa, comunitària i de gènere.

Informa’t dels nostres projectes!

Descobreix el que hem fet els darrers anys!

Memòria 2013
Memòria 2014
Memoria 2015
● Memòria 2016
● Memòria 2017
● Memòria 2018
● Memòria 2019