Presentació

DIAS és una entitat social que, des de l’any 2012, treballa en la transformació cap a una societat més justa, igualitària, solidària i sostenible.

El nostre àmbit d’intervenció és l’àrea metropolitana de Barcelona, així com altres comunitats a nivell internacional per afavorir l’aprenentatge intercultural, la participació activa i, en definitiva, la transformació social cap a una societat millor.

La creació d’una entitat era la idea que alguns dels membres de DIAS portaven gestant des de la seva època universitària, quan somiaven en tenir els seus propis projectes dins de l’àmbit social.

Tot va quedar en standby, ja que en aquells moments encara no tenien la suficient experiència per crear una entitat. Uns anys després, l’agost del 2012, totes aquestes inquietuds van aflorar. Juntament amb altres persones voluntàries, van anar a Timerssit (Marroc) a fer un projecte de voluntariat. L’experiència amb la gent d’allà va ser molt bona. Tot plegat va impulsar definitivament la creació de l’Associació. El naixement de l’entitat es va realitzar en una conjuntura socioeconòmica complexa, amb el convenciment que una crisi ha de ser alhora una oportunitat per iniciar el camí cap a la construcció d’una nova societat.

Missió, visió i valors

Missió
Col·laborar en la transformació cap a una societat més justa, igualitària, solidària i sostenible, millorant les condicions de vida de les persones i les comunitats.

Visió
Convertir-nos en una entitat de referència per la qualitat i pel valor que aporten els nostres projectes i actuacions a les persones en el camí cap a una societat més justa, igualitària, solidària i sostenible.

Valors

● Utopia: Considerem que la utopia és el camí cap a la consecució d’un món millor.
● Igualtat: Apostem per la lluita contra qualsevol tipus de discriminació.
● Justícia: Estem compromeses en la promoció de la justícia social i la solidaritat per a la millora de la situació de les persones i comunitats més desafavorides.
● Empoderament: Promovem la presa de consciència de les persones envers la seva situació, fomentant el seu protagonisme i corresponsabilitat, per tal que puguin adquirir cada vegada més control i poder sobre les seves vides i els seus contextos socials.
● Qualitat: Ens esforcem per treballar de la millor manera possible, tenint en compte les necessitats de les persones i comunitats, avaluant les nostres actuacions cap a un intent de perfeccionament continu.
● Transparència: Compartim el que som i el que fem, comunicant l’actuació i la gestió de la nostra entitat. 

Finalitats

- Fomentar i dinamitzar la participació activa de les persones – especialment joves- en el desenvolupament local i global, mitjançant la presa de consciència crítica i compromesa davant la seva realitat.
- Afavorir el coneixement i l’aprenentatge intercultural tant a nivell local com internacional.
- Contribuir al desenvolupament de xarxes de treball i a la creació i transferència d’informació i coneixement.
- Promoure la igualtat real d’oportunitats entre homes i dones.
- Promoure la protecció i defensa del mediambient.
- Impulsar el voluntariat social i la seva formació.

Equip

DIAS està impulsada per un equip interdisciplinar i intercultural, compromès amb la transformació social, i amb formació i experiència en el Tercer Sector.

La Junta Directiva està formada per:

Presidenta: Patricia Goulart
Vicepresident: Lorien Castillo
Secretaria: Esther Lozano
Tesorera: Ruth Gónzalez
Vocals: Rocio Guerrero, Gloria Colman i Leonardo Márquez

La base social de DIAS està formada per 15 persones sòcies i al voltant de 20 persones voluntàries i està oberta a noves incorporacions.

A més a més, DIAS compta amb una xarxa de persones col·laboradores especialistes en diferents àmbits, concretament en: feminismes, participació, cooperació, inclusió social, comunicació i disseny gràfic.